Privacy Policy

CONTACTINFORMATIE

Garage Devos-capoen bvba (hierna ‘DEVOS-CAPOEN’)

Brugsesteenweg 30

8520 Kuurne

België

BTW: BE0417.393.671

E-mail: data@devos-capoen.be

T 056 35 45 85

F 056 37 02 81

Contactpersoon: Julie Nowé

 1.     Aan wie is dit privacy beleid gericht?

Deze verklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten, hetzij door bezoek aan de garage, telefonisch of via de website.

 2.     Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:

 • Naam, voornaam, geslacht, moedertaal, functie
 • Adres
 • Telefoonnummer (GSM en/of vast)
 • Emailadres
 • Bedrijven: naam, adres, telefoon, email, ondernemingsnummer
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of offerte heeft voor aangevraagd
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten die u heeft aangeschaft en informatie die verband houdt met de bestelling
 • Ingeval van uitvoering van onderhoud/herstellingen: chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand
 • Datum van registratie van de gegevens

3.     Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

 

 • De Verwerkingsverantwoordelijke
  Devos-Capoen is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens
 • Devos-Capoen is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de data beheerder. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.
 • Devos-Capoen doet beroep op de volgende werwerkers
  • Korazon: webdevelopment
  • Westsys: ondersteuing IT
  • CDK Global: ondersteuning software programma EVA voor uitvoering van contract
  • Renault: fabrikant van uw voertuig
  • RCI Financial Services
  • Commerciële partners zoals GBL , de mailingman zodat zij u commerciële aanbiedingen kunnen sturen eventueel op basis van uw marketing profiel

Devos-Capoen kan uw gegevens ook doorgeven aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de EU

4.     Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

 

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving)

 • Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website, per brief of telefoon
 • Om u de nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of om uw deelneming aan onze commerciële acties of wedstijden te kunnen behandelen.
 • è Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art.6b. van de privacy wetgeving)
 • Voor de realisatie en opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer , de dienst naverkoop en boekhouding (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden)
 • Voor het onderhoud, herstel en depannage van uw voertuig
 • Voor boekhoudkundige doeleinden (facturatie, opvolging van betalingen)
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

Voor het uitvoeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond art. 6f. van de privacy wetgeving)

 • Om u te informeren over onze producten en diensten

Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art.6d. van de privacy wetgeving)

 • Om u onmiddellijk te kunnen contacteren bij een terugroepactie georganiseerd door Renault met betrekking tot uw voertuig.

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: art.6c. van de privacy wetgeving)

In bepaalde gevallen kunnen wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen of op politievel (boetes met vervangwagens) het verwerken, bewaren en/of doorgeven van de gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

 

 5.     Wie ontvangt uw persoonlijke data?

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Devos-Capoen. Uw persoonlijk gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons vooraf expliciete toestemming gaf. Door uw persoonsgegevens te verschaffen, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden doorgegeven aan de verwerkers die gelieerd zijn aan Devos-Capoen.

Devos-Capoen heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

 

 6.     Hoelang bewaren wij uw data?

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd indien u geldig uw recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

7.      Wat zijn uw rechten

 

 • Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

 • Recht op inzage

Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw gegevens. Aldus hebt u het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking uw gegevens.

 

 

 • Recht rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

 • Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U hebt tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

-        Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;

-        U herroept uw toestemming tot verwerken van uw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw gegevens;

-        U hebt rechtmatig uw oppositierecht uitgeoefend;

-        Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

-        Uw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

In sommige gevallen hebt u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor DEVOS-CAPOEN om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

 • bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. DEVOS-CAPOEN zal ophouden uw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die uw recht om zich te verzetten overheersen.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan DEVOS-CAPOEN verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

 • Recht op het intrekken van mijn toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

 8.     Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit te verzenden aan Garage Devos-Capoen, Brugsesteenweg 30, 8520 Kuurne of via mail naar data@devos-capoen.be. Wij zullen u zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan 30 dagen na het ontvangen van uw verzoek.

 9.     Mogelijkheid tot indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Devos-Capoen, hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie (https://www.privacycommissie.be)